BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

DNA MODELİ-ORTAOKUL OKULHANE UYGULAMA AŞAMALARI

1. Sene başlamadan önce uygulanan hazırbulunuşluk sınavı  (HBS) ile öğrencinin geçen yıldan getirdiği eksikler tespit edilir. 

2. Tespit edilen eksiklere göre öğrenciye çalışma programı hazırlanır ve sınav sonuçlarına göre bu çalışma programı güncellenir. Sınıf derslerinde genel olarak eksik olan konular, sene başlamadan önce tamamlanır.  

3. Her ayın sonunda bütün sınıf seviyelerinde ünite kazanımlarını değerlendiren Konu Tarama Sınavları (KTS) uygulanır ve bireysel kazanım eksikliklerine göre mavi ve yeşil etütler uygulanır. 

Mavi Etüt: Kazanım eksiği olan öğrenciler için grup çalışması

Yeşil Etüt: Kazanım eksiği olmayan öğrenciler için ileri seviye grup çalışması

4. 5, 6 ve 7. sınıflarda belirli periyotlarla her dönem altışar tane, toplam 12 tane Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS) uygulanır ve  küçük grup etütleri “EGEBİR” ile kazanım eksikleri giderilir. EGEBİR etütleri, kampüs özelinde ve ihtiyaç doğrultusunda gerekli görüldüğünde farklı zamanlarda yapılabilir.

5. Her dönem sonunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ayrıca KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) sınavı yapılır.

6. 8. sınıflarda her hafta LGS Deneme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca hızlandırma dönemlerinde 5x5 Deneme Sınavları ve Türkiye geneli ÖZDEBİR-TÖDER LGS Deneme Sınavları da yapılmaktadır. Kazanım eksiklerine göre öğrencilerin çalışma programı sürekli güncellenir ve hafta içi-hafta sonu etütleriyle eksikler giderilir. Ayrıca online olarak Etüt-19 ve “Baykuş” soru çözüm etütleri yapılır. 

7. Sınav hazırlığına destek olarak tüm sınıf seviyelerinde OBGP (Okuma Becerilerini Geliştirme Programı) uygulanır. Her sabah 20 dakikalık “Okuma Saati” rutini ile okuma alışkanlığı yerleştirme, öğrenciye özel bireysel panel üzerinde uygulanan “Hızlı Okuma Teknikleri” ile de anlayarak hızlı okuma becerisinin gelişmesi hedeflenir. 

8. Egebil Ortaokullarında “Tersten Öğrenme Modeli” uygulanmaktadır. Öğrenciye her dersten “ön-ödev”, “hafta içi ödevi” ve “hafta sonu ödevi” verilir. Ödevler basılı kaynaklardan ve dijital platform Sebit V Cloud’dan verilir. Bu ödevler AKBİM sistemine işlenir. Düzenli olarak kontrolü ve çözümü yapılır. 

9. Her bir öğrenci için her bir dersten “GPT” Görev Puan Tablosu tutulur. 6 ölçüte göre öğrencinin ders performansı her ders için değerlendirilir. 

10. Veliye her ay gönderilen “Aylık Karne” ile öğrencinin AKBİM ve Sebit V-Cloud sistemindeki ödev performansı, GPT bilgileri ve devam-devamsızlık durumu bildirilir. 

11. Öğrencilere sene başında E-ÇAREM tarafından uygulanan öğrenme stilleri testine göre bir sınıftaki öğrencilerin öğrenme stili belirlenir ve öğretmenin o sınıftaki öğrencilerin öğrenme stilini bilmesi ve böylece öğrenciye uygun farklı yöntem ve teknikleri kullanması sağlanır. 

12. Son uygulanan KDU sınavına göre öğrencilerin eksikleri tespit edilir ve yaz dönemi çalışma programı belirlenir. 

ORTAOKULDA RUTİNLERİMİZ: 

OBGP: Sınav hazırlığına destek olarak tüm sınıf seviyelerinde OBGP (Okuma Becerilerini Geliştirme Programı) uygulanır. Her sabah 20 dakikalık “Okuma Saati” rutini ile okuma alışkanlığı yerleştirme, öğrenciye özel bireysel panel üzerinde uygulanan “Hızlı Okuma Teknikleri” ile de anlayarak hızlı okuma becerisinin gelişmesi hedeflenir. 

AYIN DENEYİ: Fen Bilimleri zümresi tarafından belirlenen deney, bir ay boyunca uygulanır ve öğrenciler deney gözlem raporu hazırlayarak deneyi sonuçlandırırlar. Yaparak ve yaşatarak öğrenme modelini hayata geçirmek ve öğrenilenleri somutlaştırmak hedeflenir. 

TÜRKÇESİ VARKEN: Türkçeye yabancı dillerden girmiş kelimeler belirlenerek bunların Türkçe karşılıklarını  bulma çalışmaları yapılır ve kullandırmaya teşvik edilir. Ana dil bilincini geliştirmek, dili yabancı etkilerden korumaya katkıda bulunmak, kelime haznesini artırarak ana dilde yetkinlik kazandırmak hedeflenir.

BİR OKUYORUM BİR YAZIYORUM: Her hafta bir ders okuma ve yazma dersi yapılır. Okuma saatinde o ayın kitabı okunur ve bitiminde kitap etkinliği yapılır. Yazma saatinde ise çeşitli yaratıcı yazma etkinlikleri ve dikte çalışmaları yapılır. Böylelikle hem okuma aktivitesini desteklemek hem de yazılı olarak kendini ifade etme becerisi geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak hedeflenir.