BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

Egebil Okulları’nda rehberlik anlayışında bireysel odaklı rehberlik modelini temel alınmaktadır. Bu model ile rehberlik servisimiz, bireysel farklılıkları keşfetmek, tanımak ve ihtiyaca yönelik müdahale ile tutum geliştirmeyi hedeflenmektedir.  Egebil Okulları bu hedefleri gerçekleştirmede çocuk aile rehberlik merkezi tekniklerini kullanılmaktadır.

İLKE VE AMAÇLARIMIZ

Rehberlik servisimiz;

- Kendilerini tanıyan,

- Problem çözme becerisi geliştiren,

- Uyum ve iletişim becerisine sahip,

- Çevresine duyarlı,

- Değişen dünyanın farkına vararak global trendleri takip edebilmesini sağlamayı,

-Aile, öğrenci,öğretmen iletişimini güçlendirmeyi 

- Mutlu ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

1. Bireysel Müdahale ve Takip Programı;

Öğrenci Görüşmeleri: Egebil Okullarında önceliğimiz ihtiyaca yönelik bireysel odaklı rehberliktir. Bu yüzden öğrenciyi tanıma ve takip amaçlı rutin olarak öğrenci  görüşmeleri yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri: İş birliği içerisinde olmak amacıyla bir dönem boyunca belirli periyod ve konu başlıklarıyla yalnız rehber öğretmenle ve buna ek olarak rehber öğretmen ve sınıf öğretmeniyle  birlikte görüşülür. Öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre de aileye yönlendirmede bulunulur.
Öğretmen Görüşmeleri: Egebil Okullarında öğrencinin ihtiyaçlarını belirleme, takip etme ve tutum geliştirme için rehber öğretmen-sınıf öğretmeni/danışman öğretmen iş birliğine girerek öğrencilere bireysel olarak ulaşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, iki haftada bir rehber öğretmen-sınıf öğretmeni/danışman öğretmen görüşmesi yapılmaktadır.

2. Grup Çalışmaları;

Sosyal Beceri Atölyeleri; Öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanıma, duygularını fark edip ifade edebilme, çatışma çözme ve etkili iletişim kurma, zor durumlarla etkili ve güvenli şekilde başa çıkabilme gibi yaşamsal becerilerini desteklemek amacıyla küçük gruplar halinde  yapılan çalışmalardır.

Seminerler: Öğrencilerin ihtiyacına yönelik yaş seviyesine uygun geliştirmesi ve desteklenmesi gereken beceriler ve tutumlar analiz edilerek, o ihtiyaca yönelik öğrencilere müşavirlik etmek amacıyla  bilgilendirici seminerler yapılmaktadır.

3. Davranış Geliştirme Programı;

Davranış Yönetimi; Öğrencilerimizde gelişmesi gerektiğini gözlemlediğimiz davranışlar ile ilgili olarak; öğrencinin kendi farkındalığını geliştirmek ve uygun davranışı kazandırmak amacıyla yaş seviyesine göre farklılık gösteren pekiştireçlerle öğrencinin olumlu davranış sergilemesi hedeflenmektedir.

4. Bireysel Takip Çalışmaları;

Çalışma Takip Sistemi: Dijital platformlardan da yararlanarak  tüm öğrencilerin akademik sürecin,in takip edildiği ve dönüt verilerek çalışmalarının güncellendiği sistemdir.


Bireysel Eğitim Danışmanı Sistemi: Ortaokul ve lise birimindeki öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve yönlendirmek amacı içeren sistemdir. Her öğrencinin bir akademik danışmanı mevcuttur. Akademik danışman, öğrenci ile birlikte hedef belirler, bu hedefi doğrultusunda çalışma planı oluşturulur ve hedefine ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığı ile ilgili takip edilir. Ayda bir öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili de veliye geri bildirim verilmektedir.

5. Aile Destek Programı;

E-Bülten:  ‘Evdeki Rehber’ isimli bültenlerdir. Gelişim dönemlerine uygun olarak   çeşitli konularda bilgilendirici e-bültenler, kitap ve film öenerileri hazırlanarak velilerimizle belirli aralıklarla paylaşılmaktadır.

6. Envanter ve Ölçekler;

Öğrenciyi Gelişimsel, Davranışsal ve Bilişsel Becerilere yönelik tanımak  amacıyla yapılan değerlendirmelerdir. Öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını belirlemede kullanılan ölçme araçlarıdır.

7. Müşavirlik;

Yaş grubu ihtiyaçları ve destek alanlarına yönelik velilere ya da öğretmenlere yapılan bilgilendirici uzman seminerleridir. Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ne yansıyan konulara,  veli ve öğrenci ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenmektedir.